Tuesday, 22 June 2010

Usefull Link - Pinjaman Peerumahan Kerajaan (BPPP)

Info Bahagian Pinjaman Perumahan Kerajaan (BPPP)

1) Laman Web Rasmi Bhg Pinjaman Perumahan - http://bpp.treasury.gov.my/web/
2) Carta Alir proses pinjaman - http://bpp.treasury.gov.my/web/
5) Semakan Status Bayaran Balik Oleh Peminjam - http://pinjaman.treasury.gov.my/terimaan/terima.php
6) Semakan Baki Pinjaman - http://pinjaman.treasury.gov.my/baki.php
7) Semakan Status Permohonan - http://pinjaman.treasury.gov.my/proses/proses.php

No comments:

Post a comment